Hoppa till sidans innehåll

Historik


 

Det var så här det en gång började, söndagen 4 april 1936…

Idrottsförening bildad i Örserum
På initiativ av hr Erik Lundin, Gränna, samlades i söndags ett antal intresserade Örserumsbor till ett möte på Smålandsgården i Örserum, för dryftande av möjligheten att bilda en idrottsförening på platsen. Ett 25-tal personer hade infunnit sig.

Hr Lundin öppnade mötet med ett hälsningsanförande, varefter vidtogs val av ordf. och sekr. för dagens förhandlingar. Intresset för saken tycktes vara stort bland de närvarande och en förening kom även till stånd, i vilken 23 av de närvarande anmälde sitt medlemskap.

Den nya föreningen fick namnet Örserums Idrottsklubb, och beslöts att inom densamma skulle av dess medlemmar idkas såväl fotboll som allmän idrott, cykel- och vintersport.

Styrelsen beslöts bestå av 5 medlemmar jämte 2 suppleanter och valdes: hrr Erik Lundin, ordf., Bertil Engdahl, v.ordf., Thore Wadström, sekr., Rudolf Engdahl, v.sekr. och Gösta Fredriksson, kassör. Suppleanter blevo hrr Ivan Sundell och Gustaf Andersson samt revisorer hrr John Ingesson och Ernst Bengtsson. Till föreningens materialförvaltare valdes hr Åke Andersson.

Ett arbetsutskott tillsattes och beslöts bestå av följande medlemmar: föreningens ordf. och kassör samt hrr Ivan Sundell, Elof Sundell, Bertil Engdahl, Gustaf Andersson och Yngve Jonsson.

Efter en stunds diskussion angående inköp av diverse nödvändig idrottsmaterial m.m. avslutades mötet med ett anförande av föreningens ordf., vari han påpekade att ”huvudförutsättningen för föreningens framgång är att andan inom densamma alltid måtte gå i sammanhållningens och det goda kamratskapets tecken, samt framför allt att ingen ger tappt, utan att var och en efter sin förmåga gör vad han kan för sin förenings fortbestånd och framgång.”

Till sist utbragte hr Lundin ett fyrfaldigt leve för den nya föreningen Örserums Idrottsklubb. Efter mötet intogs kaffe i Smålandsgårdens matsal.

Saxat från Grenna Tidning den 9 april 1936

Örserums IK:s födelsedag kan dateras till söndagen den 4 april 1936.

De ord som föreningens förste ordförande sade vid bildandet har varit och är fortfarande högst aktuella: Kamratskap, god sammanhållning och att ingen ger tappt utan att var och en efter sin förmåga gör vad han kan för sin förenings fortbestånd och framgång.

1936 Den idrottsaktivitet som bedrivs det första året är fotbollsträning med en del vänskapsmatcher. På vintern tränas bandy. När matchdräkterna köps in beslutar man om klubbens färger: Gul tröja, svarta byxor. De färgerna är aktuella än idag.

1937. ÖIK deltar i Vistaserien i fotboll. Den första seriesegern vinns överlägset och i en match mot Adelöv, som ÖIK vinner med 12-0, gör klubbens hedersordförande Rune Johansson debut i A-laget.

Örserumsloppet på cykel körs för första gången. Man bygger ett omklädningsrum vid den gamla fotbollsplanen och den blir kvar tills att den nya anläggningen uppförs 1966.
Några bandymatcher spelas.

1938-40. Fotbollslaget deltar i Smålandsserien klass 3. Flera av de AK-arbetare som varit duktiga spelare i ÖIK lämnar Örserum och många stora förluster inkasseras.

1939. Skidor tas upp på programmet. Det första loppet i klubbens historia är Höviksloppet, som vinns av Sigvard Emilsson.

1942. ÖIK arrangerar det första Grännabygdsmästerskapet på skidor och kniper de två första platserna i herrarnas seniorklass. Det första Örserumsloppet på skidor genomförs.

GB i terränglöpning anordnas. Orienteringssektion bildas. Poängtävling i allmän idrott. Det ordnas olika sorters märkesprovtagning. Det var inne med sådant under krigsåren: riksmarsch, riksorientering, vandringsmärket, turistcykelmärket och riksidrottsmärket på skidor.

1943. Riksmarschen anordnas.

1944. Beslutas starta gymnastik för klubbens medlemmar i Örserums skola.

1945. Årsmötet beslutar att starta en bordtennisturnering och pingisbord köps in.

1947. Medlemsavgiften höjs från 1 kr till 2 kr.

1948. Beslutas att tillsammans med ungdomsklubben bygga en dansbana nedanför Sjöholmen. Fotbollsplanen förbättras. A-laget vinner Flisbyserien i fotboll. En damsektion bildas.

1949. ÖIK arrangerar det första GB-mästerskapet i fotboll.

1950. Årets sommarfester ger ett netto på 400 kr. För första gången söker klubben bidrag från kommunen till sin ungdomsverksamhet. Tre ÖIK-medaljer instiftas.

1951. De tre första som får ÖIK-medaljen är Ingvar Nyquist, Bengt Nyqvist och Pelle Nyqvist. Klubben erhåller 300 kr i bidrag från Gränna landskommun.

1955. Fotboll: Bara ett pojklag i fotboll i verksamhet. Göte Eliasson väljs till ungdomsledare. Göte verkade sedan som ledare ända till sin bortgång 1976.

1957. Bandylag och juniorlag i fotboll i seriespel. Reparation av fotbollshus. Fotbollsplanen förbättras.

1960. A-laget i fotboll spelar i Smålandsserien div. 6 och slutar på 7:e plats. Bandylaget deltar i Smålandsserien div. 5 och hamnar på 4:e plats.

1961. Klubbens 25-årsjubileum firas den 25 mars på Ribbagården i Gränna. Man diskuterar anläggandet av en ny idrottsplats.

1962. Vid årsmötet finns kostnadsberäkning för den nya idrottsplatsen. Beräkningarna slutar på 38 000 kr.

1963. I skrivelse från idrottsförbundets idrottsplatskommitté meddelas att något bidrag till den nya idrottsplatsen inte kan erhållas förrän tidigast om två år. Under tiden skall förhandlingar upptagas med C.W. Lothigius för inköp av behövlig mark.

Årsmötet beslutar att lägga ned festplatsen (Skams Hage), samtidigt beslutas att skjutbanan skall flyttas på isen till idrottsplatsen och byggas om till omklädningsrum och klubblokal.

1964. Den nya idrottsplatsen byggs. För att betala entreprenören, Skandewalls i Växjö, upptas ett lån på 20 000 kr. Räkningen slutar på 36 000 kr. Spelare, som kör till matcherna, skall ha 1 kr per mil i ersättning från klubben.

1965. Representanter från Gränna stad är inbjudna för att bese den nya idrottsplatsen. DK-ordf. Tage Grennfelt inviger klubbens nya ÖIK-fana. Skjutbanan byggs om till omklädningsrum och klubblokal.

1966. Bingospel i Hembygdsgården. Klubben firar 30-årsjubileum. Söndagen den 31 juli invigs den nya idrottsplatsen Örensvallen. Ordförande Rune Johansson redogör för arbetets gång och ekonomin, där han konstaterar, att klubben genom olika insatser från allmänheten och då inte minst från medlemmarna, i det närmaste är skuldfria.

Invigningstalet hålls av Smålands Idrottsförbunds ordförande Erik Wall som bland annat säger: ”Örensvallen är en pärla bland småländska idrottsplatser”. Rune Johansson, drivande kraft vid byggandet av Örensvallen, avtackas och lämnar sitt uppdrag som ordförande i ÖIK. Rune utses som hedersordförande.

1967. Antalet medlemmar passerar 100-strecket. Föreningen skuldfri.

1971. Elljusspåret färdigställs.

1972. Damsektion bildas. Birger Svärd når en mycket fin 66:e plats i Vasaloppet.

1975. Damhandbollssektion bildas. Pojklaget vinner sin serie med en målskillnad på otroliga 81-0. Årsavgiften höjs för aktiva från 10 kr till 20 kr.

1976. Paul ”Palle” Nes väljs detta år till ordförande i föreningen, en post han innehar i 18 år. Palle är under denna tid en stor motor i bl.a. uppförandet av de nya klubblokalerna. Årsmötet väljer också Anna-Carin Svärd som sammankallande i nybildad gymnastiksektion.

Föreningens förste ordförande, Erik Lundin, närvarar vid ÖK:s 40-årsjubileum. 1977. Pojklaget i fotboll lyckas ta sig till kvartsfinal i Gothia Cup i Göteborg. Som första klubb i Götaland anordnar ÖIK ett 24-timmars lopp på skidor med 9 lag och sammanlagt 300 åkare.

1979. Ett av husen vid Idas förskola i Jönköping flyttas till Örensvallen. Klubben får huset av kommunen för att uppföra det som klubblokal och omklädningsrum.
Damerna spelar seriehandboll.

1980. 24 juni invigs det nya klubbhuset med omklädningsrum, bastu, kök och klubblokal. Cirka 2 000 personer finns på plats när TV-laget med Bengt Bedrup i spetsen intar Örensvallen för match mot ett förstärkt Örserumslag.

Vid fotbollsturneringen Stiga Cup vinner ÖIK första pris och en stor motordriven gräsklippare. Både A-laget och juniorlaget i fotboll vinner sina serier.

1981. GB-segrare på skidor blir Sten Åström, Conny Simonsson och Jens Åström. Örserumsklassikern startas. IFK Norrköpings veteranlag gästspelar på Örensvallen. Antalet medlemmar ökar till 407.

1982. ÖIK arrangerar distriktsmästerskap på skidor, 15 km för herrar och 5 km för damer. Elljusspåret förbättras med ny belysning och spårbreddning.

1984. Birger Svärd blir GB-mästare på skidor. DM på skidor, 50 km för herrar och 20 km för damer samt stafett, arrangeras av ÖIK, som får fina lovord för ett bra genomförande.

1985. Beslutas att bygga en ny motionshall. Arbetet påbörjas under hösten.

1986. Motionshallen byggs klar. ÖIK-medlemmar arbetar frivilligt ungefär 2 000 timmar. Jönköpings kommun bidrar med 150 000 kr. Föreningen tecknar även ett lån på 220 000 kr. Många givmilda sponsorer bidrar också till finansieringen. Invigningen äger rum den 13 september och Smålands Idrottsförbunds ordförande Rune Hestner klipper av det blågula bandet.

ÖK:s 50-årsjubileum firas den 15 november. På initiativ av klubbens hedersordförande Rune Johansson och hedersmedlem Lars Rosenlund har pengar insamlats till Örserums IK:s jubileumsfond. Rune överlämnar en check till ÖIK på inte mindre än 11 000 kr.

1987. Motionshallen utnyttjas livligt. Gymnastiken är den aktivitet som genom hallbygget har största möjligheten att utvecklas och ett 80-tal gymnaster deltager livligt i övningarna.

Intresset för bordtennis är också stort. GB-mästare på skidor blir Peter Svärd i H 11-12 och Conny Simonsson i H 21. 8 ÖIK-are klarar av Öppet Spår och 7 Vasaloppet.

1988. Ett gyllene år för ÖK:s fotboll: Serieseger och uppflyttning till div. V för A-laget, B-laget blir 2:a i sin serie och P 14-15-laget vinner sin serie.

1989. ÖIK ansluter sig till Friidrottsförbundet. Resultaten låter inte vänta på sig: Klubbens förste Smålandsmästare blir Rune Bergkvist, som vinner klassen H 55 vid DM i halvmaraton. A-laget i fotboll blir 3:a i sin serie. Livlig aktivitet i gymnastik och bordtennis.

1990. GB-guldet i fotboll går till ÖIK. Rune Bergkvist och Pelle Hjorth fortsätter sina framfarter som goda löpare. Rune vinner åter igen sin klass i halvmaraton-DM.

1991. Rune lägger beslag på DM-guldet på 5 000 m och blir 2:a på dubbla sträckan. 140 pigga ÖIK-are deltar i gymnastiken.

1992. Friidrotten har en strålande säsong. ÖK:s första lagmedalj i terräng-DM tas av Rune Bergkvist, Pelle Hjorth och Bian Svärd. Individuellt guld till Rune och brons till Pelle. Rune fortsätter och tar guld även på följande DM-distanser: 10 000 m, 5 000 m, 800 m samt halvmaraton och vinner överlägset veterancupen. Pelle tar brons på DM 800 m och vinner kommunmästerskapet på 10 000 m.

1993. SM-medalj till ÖIK, den första i ÖK:s historia: Rune Bergkvist tar brons på 5 000 m vid veteran-SM i Värnamo. Pelle Hjorth blir 8:a på samma sträcka i M 45-klassen och vinner kommunmästerskapet på 5 000 m.

A-laget i fotboll blir 2:a i sin div. V-serie med påföljande kvalspel till div. IV. Tyvärr blir det stopp där och fortsatt div. V-spel. Genom ett s.k. ALU-projekt bygger man till lokaler för solarium, styrketräning och omklädningsutrymmen för domare.

1994. Kassören kan rapportera att ÖIK nu är helt skuldfria efter att lånet till hallbygget lösts in. Rune Bergkvist tar hem ytterligare 2 DM-guld genom att vinna 800 m och 1500 m. Fina snöförhållanden gör att 18 åkare representerar ÖIK i Tjejvasan, Öppet Spår och Vasaloppet. Klubben arrangerar Barnens Vasalopp.

Den 12 november är ett historiskt datum för Örserums IK: Britt-Marie Andersson väljs till klubbens första kvinnliga ordförande. Palle Nes utses till hedersmedlem.

1995. Damklubben, som under hela sin tillvaro stöttat ÖIK och dess verksamhet på ett fantastiskt fint sätt, anordnar nu det s.k. Knopparparuset, ett motionslopp för tjejer under trivsamma former. ÖIK står som arrangör för GB i bordtennis och Johan Andersson tar två guld och Johnny Johansson vinner en guldmedalj.

6 ÖIK-are åker Tjejvasan, 15 Öppet Spår och 5 Vasaloppet.

1996. I Knopparparuset deltar hela 41 löpstarka damer. Gymnastiken är ett viktigt inslag i ÖK:s verksamhet, gammal som ung håller igång på ett föredömligt sätt. B-laget i fotboll står för årets serieseger. Skogsplantering och välbesökta tipspromenader är aktiviteter som bidrar till att förbättra det ekonomiska resultatet. Klubben högtidlighåller sina 60 år.

1997. Representationslaget i fotboll går obesegrade genom sin div. V-serie och får som första lag i Grännabygden spela i div. IV. B-laget kommer på en hedrande 2:a plats i sin serie. GB-seger i fotboll. Vid årsmötet rapporteras att föreningen har 461 medlemmar.

1998. Tyvärr blir besöket i fotbollens div. IV bara ettårigt, men det är ett spännande fotbollsår med många nya lag och stor publik vid hemmamatcherna.

Gymnastiken fortsätter med en stor och bred verksamhet. Till våren installeras en bergvärmeanläggning på Örensvallen vilken klubben i sin helhet kan betala med sparade medel.

1999. Årets tipspromenader inleds med den s.k. ”Äggalunken”. Ett familjearrangemang där man efter avslutad promenad smakar på några av påskens typiska rätter.

2000. Året inleds på ett trevligt sätt i ett samarrangemang med Hembygdsföreningen och kyrkliga föreningar för att fira millenniumskiftet. Tolvslaget firas på Örensvallen med tal, fyrverkeri och dans. Örserumsklassikern återupptas. Vid badstranden anläggs en beachvolleyplan.

2001. År 2001 har Friskvård och Hälsa som tema. ÖIK anammar rikskampanjen ”Sätt Sverige i rörelse” och anordnar en aktivitetsdag innehållande friidrott, stavgång och tipspromenad. Damklubben arrangerar en välbesökt modevisning.

2002. Örensvallen fräschas upp med bl.a. nytt staket runt fotbollsplanen. Förutom ett stort engagemang i pojkfotbollen ansvarar Jan-Bertil ”Berra” Blom för aktiviteter under sportlovsveckan. Örserums IK och Gränna AIS inleder samarbete inom seniorfotbollen.

2003. Anders Ottosson tar ÖIK:s första DM-guld på skidor genom att vinna H 45-klassen över 15 km, klassisk stil En testomgång i triathlon anordnas med positivt resultat. Ett 50-tal barn och ungdomar deltager i sommarens fotbollsskola.

2004. Anders Ottosson visar styrka i skidspåren och tar DM-guld i H 45-klassen på 15, 30 och 50 km samt blir silvermedaljör i Götalandsmästerskapet och avslutar säsongen med en 544:e plats i Vasaloppet. Seniorfotbollen bedrivs åter i egen regi efter två års samarbete med Gränna AIS. Resultatet blir en 3:e plats i div. 6. Ungdomsfotbollen under ledning av Jan-Bertil ”Berra” Blom och Göran Ernsth bedrivs på ett mycket fint sätt och ungdomarna utvecklas positivt. Sportlovsaktiviteter och fotbollsskola äger rum med stort deltagande. Det första officiella Örserum Triathlon på olympisk distans anordnas. Tävlingen engagerar hela bygden och arrangemanget blir en klar succé. Långfärdsskridsko är nu en stor friluftsaktivitet för föreningen. Under Tommy Karlssons ledning besöks många sjöar av ett stort antal åksugna ÖIK-are. Gymnastikverksamheten är aktiv med stort deltagarantal i de olika grupperna. Ny matta läggs in i motionshallen.

2005. Årets stora ÖIK-händelse var utan tvekan Örserum Triathlon. Under Lotta Svärds säkra ledning gnuggades ca 125 funktionärer för att vara beredda när tävlingen skulle avgöras den 20 augusti. Under idealiska väderleksförhållanden fanns 200 deltagare på plats och kunde genomföra en tävling som rosades mycket för fina banor och fina arrangemang. Segraren i herrarnas seniorklass, en av världens bästa triathleter, Jonas Colting, tyckte att vi hade en kanontävling. I seniorklassen belade ÖIK:s Joel Strömberg en mycket hedrande 7:e plats. Damernas seniorklass vanns av Tove Wiklund.
Förutom fina startfält i tävlingsklasserna kunde vi glädja oss åt över 88 startande i motionsklasserna. Många ÖIK-are gjorde fina resultat i Flick- och Pojkklasserna. Dagen avslutades med The Wild West Party vid Örens strand där tävlande och funktionärer samlades till avkoppling och eftersnack med god mat och toppenstämning. I ett samarbete mellan ÖIK och Örserums skola anordnades en friluftsdag för mellanstadiet, där cirka 30 elever fick pröva på triathlon. Mycket uppskattat!

Intresset för långfärdsskridsko har ökat på ett markant sätt. Ett stort antal entusiaster har följt med på de turer som skridskosektionen inbjudit till. Många sjöar har besökts och en riktig höjdaråkning upplevdes vid ett besök på norra Vättern. Säsongen 05/06 inleddes med en välbesökt informationsdag under ledning av Tommy Karlsson och Bo Jägenstedt.
Trots en snöfattig vinter kunde Barnens Vasalopp genomföras med 41 startande. Anders Ottosson visade framfötterna och vann DM:s H45-klass över 30 km fri stil. I Vasaloppet gjorde Anders en fin insats med placeringen 585.
A-laget i fotboll tog en fin 2:a plats i div. 6 Huskvarna. Ungdomslagen har utvecklats på ett fint sätt. Sportlovsaktiviteter och fotbollsskola har genomförts med stort deltagande.
Gymnastikverksamheten har varit mycket aktiv med stort deltagarantal i de olika grupperna.

2006. Föreningens 70 år uppmärksammades vid årsmötet i februari genom en fotoutställning.

Örserums IK hade fått i uppdrag att arrangera triathlon-SM i olympisk distans. Tävlingen gällde även som sista deltävling i Svenska Cupen 2006. Den 19 augusti stod ÖIK som arrangör för ett svenskt mästerskap!!! Tävlingen hade 350 deltagare och var utan tvekan den största i Sverige under 2006. Glada miner hela dagen och mycket uppskattning efter tävlingen talar sitt tydliga språk. Vi gjorde återigen ett fantastiskt jobb. Hellyckat!!! ÖIK fick också sin första SM-medalj i triathlon då Karin Linner tog en bronsmedalj i damernas elitklass. Herrarnas elitklass vanns av Jonas Djurback från Dalaregementets IF och damernas elitklass av Therese Omme från Heleneholm.

En fin snövinter gjorde att skidåkandet fick en kick. Barnens Vasalopp och skidsöndagar anordnades med stort deltagande. Anders Ottosson blev smålandsmästare i H 45-klassen över 30 km och avslutade säsongen med en fin 569:e plats i Vasaloppet. 11 ÖIK-are åkte Öppet Spår. Skridskosektionen kunde i början av 2006 anordna turer på framförallt Ören och Bunn. Då snön kom plogades en fin bana upp på Ören och den utnyttjades flitigt.

Gymnastiksektionen har haft många grupper igång. I genomsnitt har 75 personer deltagit i verksamheten varje vecka. De yngsta har varit 3 år och de äldsta över 70 år. A-laget i fotboll tog en 6:e plats i div. 6 Gränna. Ungdomslagen har utvecklats på ett fint sätt. Sportlovsaktiviteter och fotbollsskola har genomförts med stort deltagande.

Vill du veta mer om Örserums IK? Beställ våra jubileumsskrifter, Örserums IK 50 år och Örserums IK 60 år. Kontakta styrelsen för mer info.

Uppdaterad: 06 JUL 2020 20:26 Skribent: Jessica Trygg
E-post: Adressen Gömd

 

 

Postadress:
Örserums IK
Jane Ydman, Björkenäs Mellangård 11
56392 Gränna

Besöksadress:
Örensvallen
56391 Gränna

Kontakt:
Tel: 0702691849
E-post: This is a mailto link